All Top
Sale
359,000,000VND

vĩnh phương, nha trang

Type: Land
Area: 359 acre
N/A
N/A

Details

Rent
2,000,000VND

lý thái tổ vĩnh hòa

Type: Commercial Space
Area: 100 m2
0
0

Details

Sale
690,000,000VND

hòn nghê vĩnh ngọc nha trang

Type: Apartment
Area: 150 m2
8
8

Details

Sale
400,000,000VND

Đất Lành Vĩnh Thái Nha Trang

Type: Land
Area: 66 acre
N/A
N/A

Details

Sale
580,000,000VND

Thôn Ngọc Hội, Vĩnh Ngọc, Nha Trang

Type: House
Area: 62 m2
1
2

Details

Sale
6,145,000VND

Vĩnh Ngọc, Nha Trang

Type: House
Area: 179 m2
4
4

Details

Sale
6,000,000,000VND

Vinh Hoa

Type: DBC_TYPE_LAND2
Area: 0
0
0

Details

Sale
4,048,000,000VND

phong châu, phước hải, nha trang

Type: DBC_TYPE_LAND2
Area: 0
0
0

Details

Sale
1,800,000,000VND

Đường 2/4 Vạn Thắng Nha Trang

Type: House
Area: 130 m2
1
3

Details

Sale
600,000,000VND

Nguyễn Xiển Vỉnh Ngọc Nha Trang

Type: Apartment
Area: 120 m2
6
6

Details

 Type Filters
 Purpose Filters
 Top Estates
Sale
Nha Trang,Khanh Hoa,Viet Nam
359,000,000VND
Rent
Nha Trang,Khanh Hoa,Viet Nam
2,000,000VND
Sale
Nha Trang,Khanh Hoa,Viet Nam
690,000,000VND
Sale
Nha Trang,Khanh Hoa,Viet Nam
400,000,000VND
Sale
Nha Trang,Khanh Hoa,Viet Nam
580,000,000VND
Top