All Land
Sale
8,460,000VND

vĩnh điềm trung, vĩnh hiệp, nha trang

Type: Land
Area: 1773 acre
N/A
N/A

Details

Sale
6,000,000VND

diên an diên khánh khánh hòa

Type: Land
Area: 500 acre
N/A
N/A

Details

Rent
20,000,000VND

đô đốc lộc, hòn rớ, phước đồng nha trang

Type: Land
Area: 95 acre
N/A
N/A

Details

Sale
240,000,000VND

cầu bè vĩnh ngọc nha trang

Type: Land
Area: 60 acre
N/A
N/A

Details

Sale
5,900,000,000VND

phước hòa nha trang

Type: Land
Area: 615 acre
N/A
N/A

Details

Sale
5,200,000,000VND

phước hòa nha trang

Type: Land
Area: 140 acre
N/A
N/A

Details

Sale
500,000,000VND

vinh thanh nha trang

Type: Land
Area: 774 acre
N/A
N/A

Details

Sale
400,000,000VND

Đất Lành Vĩnh Thái Nha Trang

Type: Land
Area: 66 acre
N/A
N/A

Details

Sale
359,000,000VND

vĩnh phương, nha trang

Type: Land
Area: 359 acre
N/A
N/A

Details

Sale
3,420,000,000VND

Nguyen Thi Dinh

Type: Land
Area: 0 acre
N/A
N/A

Details

 Type Filters
 Purpose Filters
 Top Estates
Sale
Nha Trang,Khanh Hoa,Viet Nam
359,000,000VND
Rent
Nha Trang,Khanh Hoa,Viet Nam
2,000,000VND
Sale
Nha Trang,Khanh Hoa,Viet Nam
690,000,000VND
Sale
Nha Trang,Khanh Hoa,Viet Nam
400,000,000VND
Sale
Nha Trang,Khanh Hoa,Viet Nam
580,000,000VND
Top