All Top
Soldes
359,000,000VND

vĩnh phương, nha trang

Type: Terre
Zone: 359 acre
N/A
N/A

Détails

Soldes
690,000,000VND

hòn nghê vĩnh ngọc nha trang

Type: Appartement
Zone: 150 m2
8
8

Détails

Louer
2,000,000VND

lý thái tổ vĩnh hòa

Type: Espace commercial
Zone: 100 m2
0
0

Détails

Soldes
400,000,000VND

Đất Lành Vĩnh Thái Nha Trang

Type: Terre
Zone: 66 acre
N/A
N/A

Détails

Soldes
580,000,000VND

Thôn Ngọc Hội, Vĩnh Ngọc, Nha Trang

Type: Maison
Zone: 62 m2
1
2

Détails

Soldes
6,145,000VND

Vĩnh Ngọc, Nha Trang

Type: Maison
Zone: 179 m2
4
4

Détails

Soldes
6,000,000,000VND

Vinh Hoa

Type: DBC_TYPE_LAND2
Zone: 0
0
0

Détails

Soldes
4,048,000,000VND

phong châu, phước hải, nha trang

Type: DBC_TYPE_LAND2
Zone: 0
0
0

Détails

Soldes
1,800,000,000VND

Đường 2/4 Vạn Thắng Nha Trang

Type: Maison
Zone: 130 m2
1
3

Détails

Soldes
500,000,000VND

vinh thanh nha trang

Type: Terre
Zone: 774 acre
N/A
N/A

Détails

 Filtres
 Filtres à usage
 Top Estates
Soldes
Nha Trang,Khanh Hoa,Viet Nam
359,000,000VND
Soldes
Nha Trang,Khanh Hoa,Viet Nam
690,000,000VND
Louer
Nha Trang,Khanh Hoa,Viet Nam
2,000,000VND
Soldes
Nha Trang,Khanh Hoa,Viet Nam
400,000,000VND
Soldes
Nha Trang,Khanh Hoa,Viet Nam
580,000,000VND
Top